Chiara Zanisi

Gallery

Chiara Zanisi by Francesco Colletti
Chiara Zanisi by Francesco Colletti
Zanisi & Sollima in duo
Zanisi & Sollima in duo
Zanisi & Sollima - The lady from the Sea
Zanisi & Sollima - The lady from the Sea
Suite Case by Arcana
Suite Case by Arcana
Zanisi & Nuti playing Bach for Ghislieri
Zanisi & Nuti playing Bach for Ghislieri
Zanisi & Sollima recording in Cortaccia,
Zanisi & Sollima recording in Cortaccia,
Zanisi & Sollima recording in Cortaccia,
Zanisi & Sollima recording in Cortaccia,
Zanisi, San Maurizio, Milan, 2019
Zanisi, San Maurizio, Milan, 2019
Bach Sonatas by Arcana
Bach Sonatas by Arcana
1/7